O Fundacji

Nasze dane:

Adres formalny: ul. Książąt Pomorskich 30/9, 89-600 Chojnice (tu prosimy kierować wszelką korespondencję).

Korzystamy też z lokalu: ul. Gdańska 58/12, 89-600 Chojnice.

KRS: 0000636667.

NIP: 555-21-11-935.

REGON: 36538626400000.

Zarząd: Ewa Drzazgowska (przewodnicząca), Melania Żurba.


Według Słownika Języka Polskiego PWN "zarzewie" to:

1. «początek lub źródło czegoś»
2. «miejsce, w którym coś się zaczyna tlić lub palić»
3. daw. «żarzące się węgle używane do rozniecania ognia»
Tym właśnie ma być Fundacja Zarzewie – miejscem, w którym coś dobrego się zacznie. Początkiem, a czasem nowym otwarciem. Źródłem zmian. Chcemy robić rzeczy, które umożliwią każdemu realizację jego potencjału. Zarówno tym, którzy dopiero stają się częścią społeczeństwa, jak i tym, którzy z najróżniejszych powodów są z niego wykluczeni.

Dzieciom i młodzieży chcemy zapewnić na przykład zajęcia (warsztaty itp.), które uczą samodzielnego myślenia i świadomego przeżywania emocji. Ochroni je to przed manipulacją i da szansę na sukces w nowoczesnym świecie. A być może siłę, by go zmieniać.

Chcemy także wspierać młodych rodziców i odpowiadać na ich troski związane z przychodzeniem na świat i wychowywaniem dzieci.

Zagrożonym wykluczeniem bądź już wykluczonym (z dowolnego powodu) ze społeczeństwa Fundacja Zarzewie da szansę na powrót do niego, na szukanie dróg satysfakcjonującego życia – dla siebie i dla innych. Będziemy na przykład działać w kierunku powołania ośrodka, w którym będą mogły przebywać i leczyć się osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne oraz opracowywać i realizować kompleksowe, interdyscyplinarne programy służące ich integracji ze społeczeństwem.

W szczególny sposób chcemy wspierać osoby, które na różne sposoby zetknęły się z samobójstwem.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza