O nas

Ewa Drzazgowska, urodzona w 1978 r., doktor nauk humanistycznych (od 2010 r.), filozof, językoznawca-teoretyk; autorka opracowań naukowych dotyczących dziejów teorii języka i mowy oraz projektów edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i młodzieży; animatorka kultury; tłumaczka literatury filozoficznej i dziecięcej.

Publikuje w m.in. „Przeglądzie Filozoficznym”, „Kwartalniku Filozoficznym”, „Pracach Filologicznych”, „Linguistica Copernicana”.

W 2017 r. otrzymała nominację do nagrody Kotarbińskiego za książkę "Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne", napisaną we współpracy z Andrzejem Bogusławskim.

We współpracy z organizacjami pozarządowymi (m.in. z Europejskim Stowarzyszeniem „Pomerania” w Chojnicach), instytucjami samorządowymi, wydawnictwami, szkołami, przedszkolami, bibliotekami realizowała własne projekty autorskie („Ćwiczenia z myślenia”, „Pilotażowy program warsztatów czytelniczych dla dzieci”, „Spotkania filozoficzne: rzeczywistość – dialog – etyka”).

Studiowała germanistykę, filozofię i lingwistykę formalną (studia doktoranckie) na Uniwersytecie
Warszawskim. Przebywała na stypendiach w Konstancji i w Lipsku.

Od 2003 r. w związku małżeńskim z Tomkiem Drzazgowskim. Mama dwójki dzieci.

Od 2012 r. związana z Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu. Uczestniczy w dialogu między chrześcijanami a buddystami.

Interesuje się filozofią i teorią języka i mowy; ontologią; dialogiem międzyreligijnym i międzykulturowym, praktyką medytacji w różnych kręgach kulturowo-religijnych; rozwojem integralnym; dziećmi; literaturą dziecięcą.

Lubi spędzać czas z rodziną, czasem pobyć sama; jeździć na rowerze, rolkach, łyżwach; chodzić boso po polu i lesie; gotować zupę; rozmawiać z dziećmi...Nie lubi się śpieszyć, robić kilku rzeczy naraz i kiedy ktoś jej coś narzuca.

***


Tomasz Drzazgowski, urodzony w 1978 r., psycholog, psychoterapeuta indywidualny i grupowy. Związany z Instytutem Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie.

Ukończył psychologię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Potem pracował w wielu miejscach – w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, przychodni, urzędzie, warsztatach terapii zajęciowej, punkcie profilaktyki społecznej,
więzieniu, noclegowni dla bezdomnych. Pisał dla różnych mediów. Obecnie koordynator oddziału dziennego psychiatrycznego w Chojnicach, gdzie jako podstawową metodę pracy stosuje społeczność terapeutyczną. Prowadzi ponadto prywatny gabinet w Chojnicach.

Opublikował artykuły m.in. w w „Charakterach”, „Latarniku”, „Rewii”, „Claudii”.

Interesuje się etnologią i antropologią kultury, społecznościami terapeutycznymi, psychoanalizą i analizą grupową – jako narzędziami do rozumienia siebie, innych ludzi oraz grup (począwszy od tych najmniejszych, a skończywszy na społeczeństwach).

Od 2003 r. w związku małżeńskim z Ewą Drzazgowską. Tata dwójki dzieci.

Lubi oglądać zdjęcia, chodzić po mieście, czytać kryminały oraz pić niezdrowe napoje gazowane. Lubi rozmowy bardzo poważne i bardzo niepoważne, nie lubi zaś tych średnich.

***

Magda Stolp, urodzona w 1974 r., z wykształcenia socjolog – studiowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia zawodowe w zakresie pracy socjalnej oraz studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku negocjacje i mediacje.

Przez kilkananście lat pełniła służbę w polskiej policji, gdzie współpracowała z przedstawicielami instytucji państwowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Jako funkcjonariusz prewencji zajmowała się problematyką nieletnich, sprawami rodzinnymi i patologiami społecznymi. Tworzyła i realizowała programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach prewencji kryminalnej. Zdobyła również doświadczenie w wydziale dochodzeniowo – śledczym. Swoją drogę zawodową w mundurze zakończyła na stanowisku rzecznika prasowego. Była odpowiedzialna za kształtowanie polityki informacyjnej komendy i współpracę z mediami. 

Interesują ją ludzie, ich zachowania i problemy; społeczności i każdy człowiek. Zgłębia problematykę suicydologii. 

Lubi rozmawiać, umie słuchać. Docenia otoczenie, w którym żyje i czerpie garściami ze wspaniałych okoliczności przyrody. Uwielbia czytanie, rower i wolność.

***


Melania Żurba, urodzona w 1980 r., z wykształcenia filozof i filolog klasyczny, z zawodu nauczyciel-wykładowca-lektor, z zamiłowania mama.

Magister filozofii oraz filologii klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Filozofii tegoż uniwersytetu, a obecnie przygotowuje rozprawę doktorską nt. cnoty męstwa w filozofii starożytnej. Uczy dzieci i dorosłych, m.in. wykłada historię idei etycznych w PSFiE UW, od ośmiu lat pracuje także jako lektorka języka polskiego jako obcego. 
 
Interesuje się etyką, filozofią starożytną i współczesną, językoznawstwem, historią powszechną, jednym słowem - człowiekiem. W nauczaniu stara się przystosować (wypracowane dla szkół) zasady oceniania kształtującego do praktyki pozaszkolnej. Lubi poznawać sposób myślenia ludzi różnych narodowości i kręgów kulturowych.

Od 7 lat żona, od 6 – mama. Popiera edukację domową, choć sama realizuje ją jedynie w ograniczonym zakresie – jako uzupełnienie edukacji szkolnej. Praktykuje i propaguje porody domowe oraz model bycia z dziećmi nazywany rodzicielstwem bliskości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz